ما می خواهیم به شما در بهتر شدن امور کمک کنیم و به شما کمک کنیم تا روی چیزهایی که بیشترین اهمیت را دارند تمرکز کنید. بنابراین در پاسخ به رویدادهای اخیر جهانی ، ما در حال انجام اقدامات لازم برای محافظت از دارندگان هیوندای خود با اطمینان Hyundai هستیم.

ما برای انتخاب خریدهای جدید هیوندای با تأمین اعتبار 0٪ APR برای تأمین اعتبار مشتریان خوب از طریق مالی هیوندای موتور مالی ، 120 روز هزینه تعویق خواهیم کرد.

به علاوه ، در صورت پرداخت شغل خود در سال جاری به دلیل COVID-19 ، شش ماه پرداخت هزینه خرید یا اجاره نامه را که از طریق هیوندای موتور مالی تأمین می شود ، تأمین خواهیم کرد. معتبر 26 مارس تا 30 آوریل 2020 معتبر است.
درباره اطمینان Hyundai بیشتر بدانید: https://irancar.care/

Hyundai Iran | هیوندای ایران