اموزش استفاده از پولیش

  • قبل از استفاده خوب تکان دهید
  • از پد پولیش زبر استفاده کنید و قبل از استفاده با افزودن 8 قطره به اندازه نخود روی پد را پر کنید.
  • در حالی که دستگاه خاموش است، دستگاه پولیش را به طور یکنواخت در سطح پد پخش کنید
  • 5 قطره از ترکیب پولیش را به اندازه نخود روی پد پولیش بمالید و با سرعت 1200-2000 دور در دقیقه پولیش دهید.
  • پولیش را با حرکت متقاطع در نواحی 6*6 اینچی انجام دهید
  • ناحیه را با استفاده از پارچه میکروفیبر پاک کنید