تنها چند سال پس از تأسیس ما در سال 1867 ، علائم آن زمان را به رسمیت شناختیم: افزایش کیفیت انتظارات از انقلاب صنعتی در حال انجام تقاضا برای ابزارهای مناسب ، به عنوان مثال برای به پایان رساندن سطح ایجاد کرد.

بنابراین ما از سال 1875 تولید کاغذ و پارچه گلهای گلدانی را آغاز کردیم. طاقچه ای از بازار کشف شد. در آن روزها تنها تولید کننده ساینده های روکش دار سوئیس بودیم. با گذشت زمان شرکت ما به یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعت تبدیل شده است.

نمایش یک نتیجه

پولیش زبر بدنه خودرو سیاکروم SiaChrome Cut

پولیش زبر بدنه خودرو سیاکروم SiaChrome Cut تحت عنوان او‌لین مرحله از فرایند پولیش کاری به نحوی فرموله شده‌است که