italco banner

ایتالکو-Italco

ایتالکو Italco یک مارک ساخت کشور ایالات متحده امریکا است که در دهه 1990 تأسیس شد ، آقای اولی ، بنیانگذار شرکت تحت تأثیر فرهنگ ایتالیایی بود ، از این رو نام ایتالکو را گرفت. پیستوله های رنگ Italco برای دهه ها پشتیبانی فنی و آزمایش عملکرد رنگ را برای پوشش های خودرو ارائه کرده اند. 

Showing all 8 results

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO SHINE 1

2740000 تومان
پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO SHINE 1 پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO GLOSS 1 HVLP

2740000 تومان
پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO GLOSS 1 HVLP پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO TTS

3580000 تومان
پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO TTS پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO TTS

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO H-3003

3350000 تومان
پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO H-3003 پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO H-3003

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO FLG

2058000 تومان
پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO FLG برای استفاده در زمینه های مختلف. ایده آل برای رنگ

پیستوله رنگ ماشین ایتالکو مدل GLOSS1 HVLP 1.4mm

ساخت پیستوله رنگ ماشین ایتالکو مدل GLOSS1 HVLP 1.4mm از مدرن ترین استانداردهای صنعت پیروی می کند و از بهترین

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO GLOSS X1

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO GLOSS X1 پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO Shine 1 L.V.M.P

پیستوله رنگ حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل ITALCO Shine 1 L.V.M.P برای استفاده در زمینه های مختلف. ایده آل