آوریتا Auarita که در سال 1996 تأسیس شد، به مدت 25 سال بر نوآوری، تحقیق و توسعه در زمینه تجهیزات پنوماتیک تمرکز کرده است و دارای دو صنعت عمده است: کمپرسورهای هوا و پیستوله رنگ.

Showing all 7 results

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita MP-400

1250000 تومان
پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita MP-400 طراحی شده توسط تیم پیستوله رنگ ایتالیایی، طراحی دستگیره ها و ماشه های

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita H-827B

558000 تومان
پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita H-827B طراحی شده توسط تیم پیستوله رنگ ایتالیایی، یک پیستوله حرفه ای سه تنظیم

رطوبت گیر دو قلو کمپرسور پیستوله رنگ Air unit AFRL80

520000 تومان
با استفاده از رطوبت گیر دو قلو کمپرسور پیستوله رنگ Air unit AFRL80 بر اساس جدایش وزنی در اثر دوران

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita L-899

1560000 تومان
پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita H-899 طراحی شده توسط تیم پیستوله رنگ ایتالیایی، طراحی دستگیره ها و ماشه های

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita K-400

870000 تومان
پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita K-400 طراحی شده توسط تیم پیستوله رنگ ایتالیایی، طراحی دستگیره ها و ماشه های

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita 898-2

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita 898-2 طراحی شده توسط تیم پیستوله رنگ ایتالیایی، طراحی دستگیره ها و ماشه های

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita H-899-2

پیستوله رنگ نقاشی خودرو آوریتا Auarita H-899 طراحی شده توسط تیم پیستوله رنگ ایتالیایی، طراحی دستگیره ها و ماشه های