عامل اصلی افزایش قیمت باتری تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن سرب ایران اظهارات انجمن تولید کنندگان باتری مبنی بر اینکه صادرات سرب موجب افزایش 10 درصدی قیمت باتری شده است را تکذیب کرد. سید رکن الدین سید آقا میری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: بر اساس قانون جدید وزارت صمت که در تاریخ 5/2/1400 به تصویب رسید، تولید کنندگان شمش سرب در صورت عرضه سرب در بورس می توانند مقداری از مازاد تولید خود را صادر کنند. پس از تصویب این قانون تنها یک یا دو مرحله سرب در بورس عرضه شده و به تبع آن مقداری نیز صادرات صورت گرفته است. البته انجمن سرب و روی ایران در حال حاضر با انجام این صادرات موافق نیست و بر همین اساس برنامه پیشنهادی خود را به صورت مکتوب به وزارت صمت ارائه کرده است. در هر صورت هدف انجمن باطریسازان ایجاد جوی کاذب برای افزایش قیمت...

ادامه مطلب

تعیین قیمت باتری توسط بنکداران بازار باتری را به چالش کشیده است

به گزارش خبرخودرو، رییس اتحادیه باتری سازان و باتری فروشان از پدیده دامپینگ(زیرفروشی) بنکداران بازار باتری انتقاد کرد. محمدرضا فلاح در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تایید افزایش قیمت باتری اظهار داشت: با توجه به اینکه تقریبا 63 درصد باتری را سرب تشکیل می دهد به تناسب افزایش قیمت سرب، قیمت باتری نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال اسفند ماه سال گذشته قیمت هر کیلو سرب از 43 هزار تومان به 52 هزار تومان افزایش یافته و در همین فاصله زمانی هر کیلو باتری کهنه از 28 هزار تومان به 34، 35 هزار تومان رسیده است. وی درباره وضعیت بازار باتری به لحاظ عرضه و تقاضا عنوان کرد: عرضه و تقاضا تقریبا متوازن است اما کمی عرضه بیشتر از تقاضا است. ضمن اینکه در صورت تثبیت قیمت مواد اولیه مانند سرب زیرساخت های تولید و صادرات باتری در کشور نیز فراهم است....

ادامه مطلب