سیستم رنگ خودرو

هر کیلر خودرو یک چشم جذاب و محافظ مهم است . تقاضاهای نهایی بالا هستند و تنها با یک سیستم چند لایه برآورده می‌شوند . 1.زمانی که یک وسیله رنگ دوباره رنگ زده می‌شود و یا تعمیر آن تعمیر شود ، مرحله اول شامل برداشتن باقی مانده رنگ و زنگ زدن و تمیز کردن کامل بدن است . زیر لایه باید عاری از هر ذره خاک ، قیر ، روغن و موم باشد . آن وقت هم ماسه سنگی است . علاوه بر حذف باقیمانده رنگ و زنگ زدن، فرآیند سنباده نیز برای رسیدن به چسبندگی بهینه به زیرلایه طراحی شده‌است . لازم به ذکر است که این کار برای تسطیح در هر منطقه نامنظم ضروری است . انتخاب رنگ سنباده بر اندازه grit بستگی به نیم‌تنه بعدی دارد که...

ادامه مطلب