در هنگام خرید خودرو دست دوم به چه نکاتی باید دقت نمود؟!

به گزارش هشدارنیوز ؛ ممکن است خودرو های دست دوم ، آسیب هایی با خود به همراه داشته باشند که بعد از خرید  ، صاحب آن را دچار مشکلات جدی نماید. شاید اگر زمان خرید خودرو کمی دقت به عمل می آمد ، شاهد مشکلات عدیده بعد از خرید خودرو از سوی خریدار نبودیم. توجه به رنگ خودرو اولین مورد برای شناسایی یک خودروی واژگون شده ایراد در رنگ خودرو است. خودروی واژگون شده حتما نیازمند رنگ شدن است و رنگ کارخانه با رنگ تعمیرگاه متفاوت است. مراحل رنگ آمیزی خودرو در کارخانه بسیار متفاوت از مراحل رنگ کردن خودرو در تعمیرگاه است. به عنوان مثال در کارخانه، رنگ خودرو در دمای بالای 150 درجه خشک میشود اما در تعمیرگاه خودرو را درون اتاقی با دما 50 تا 60 درجه قرار می دهند تا...

ادامه مطلب