اسفنج پوليش UHS روپس ™دستگاه سایز 21 اوربیتال

RUPES  BigFoot UHS – خاکستری

  • مناسب دستگاه پولیش اوربیتال سایز ۲۱
  • فوم 180 میلی متر
  • مخصوص پولیش تک مرحله
  • برای رنگهای سرامیکی و مقاوم در برابر خراش