پولیش زبر بدنه خودرو ترتل واکس

530,000 تومان 430,000 تومان

  • پولیش و محافظ بدنه
  • رفع خراش های عمیق
  • رفع و ترمیم آفتاب سوختگی

 

پولیش زبر ترتل واکس
پولیش زبر بدنه خودرو ترتل واکس

530,000 تومان 430,000 تومان