قلم جستجوي هولوگرام RUPES LL150

روپس

1,756,000 تومان

• نور LED بسیار شدید ؛
• شار نوری: 140 لومن ؛
• طیف نوری بهینه شده برای بازرسی از رنگ.
• کانونی قابل تنظیم (10 – 70 درجه) ؛
• قطر 16 میلی متر ، طول 148 میلی متر
• کلیپ برای بستن به جیب پیراهن / جیب کت و شلوار

قلم جستجوي هالوگرام RUPES LL150
قلم جستجوي هولوگرام RUPES LL150

1,756,000 تومان