پولیشر اوربیتال مارک سه روپس® سایز 21

داده های تکنیکی LHR 21 MARK III
Ø پشتیبان میلی متر در 150 – 6 “
Ø مدار میلی متر در 21 -13/16 “
قدرت وات 500
RPM 3000 – 4500
وزن کیلوگرم 2،7
تنظیم سرعت
پشتیبان نخ پد M8
طول سیم متر-فوت 9 – 29،5