دستگاه پولیش اوربیتال روپس RUPES سایز 15

  • دسترسی آسان اپراتور
  • کنترل کننده‌ی سرعت
  • طراحی و ارگونومی
  • حداقل لرزش