کیت دستگاه پولیش اوربیتال روپس مارک II سایز ۱۵

داده های تکنیکی
ing پشتیبان میلی متر در 125 – 5
ø مدار میلی متر در 15 – 19/32 ″
قدرت وات 500
RPM 2000 – 5000
وزن کیلوگرم پوند 2.5 – 5.51
کنترل سرعت
ترقی مترقی نه
Spindle Thread M8-F
پشتیبان تهیه شده 980.027N
سیم برق متر – فوت 9 – 29.6