ژل پولیش روپس نیمه زبر اوربیتال 1000 میلی لیتر

ترکیب پولیش متوسط ​​برای اوربیتال – QUARZ

  • ترکیبی ساینده دانه متوسط
  • حذف کامل هولوگرام 
  • عاری از سیلیکون
  • ویسکوزیته 
  • حذف خراش
  • مناسب دستگاه پولیش اوربیتال