پولیش زبر روپس مدل D-A COARSE

روپس

  • عملکرد برش بهبود یافته است
  • کاهش زمان
  • فرمول کم گرد و غبار کار تمیز کردن پس از ترکیب را کاهش می دهد
  • رفع نقص  یک مرحله ای
  • علامت ماسه زدن و رفع نقص شدید
  • تجربه کاربری بهتر