مایع آب گریز کننده شیشه رین اکس

88,000 تومان

معرفی کالا
دفع کننده قطرات باران
ایجاد کننده خاصیت نانو بر روی شیشه به منظور پس زدن و جلوگیری از نشستن قطرات آب بر روی آن 
افزایش قدرت پاک کننده گی شیشه شویی
بهبود بخشیدن به راحتی، دید و امنیت راننده و سایر سر نشینان  
عملکرد بسیار سریع

19 در انبار

مایع آب گریز کننده شیشه رین اکس
مایع آب گریز کننده شیشه رین اکس

88,000 تومان