بتونه سنگی پلی کیم

  • خشک شدن سریع
  • سمباده خوری روان
  • پرکنندگی عالی