پوشش سرامیکی فوق العاده مقاوم 10H انیکسN1

3,200,000 تومان

اولین محصول پوشش دار 10 نانو دارای گواهینامه واقعی با سطح نرمی N1 است که برای یک عمر باقی می ماند.

  •  اولین پوشش جهانی N1 Nano
  •  سختی 10H
  •  ماندن طول عمر
onyxcoating graphene-10h-n1
پوشش سرامیکی فوق العاده مقاوم 10H انیکسN1

3,200,000 تومان