مایع رینگ شوی حرفه ای مادرز 4 لیتری

  • عاری از هر گونه اسید
  • جرم گیری کامل
  • بی‌خطرتر برای رنگ
  • مرقون به صرفه
  • شماره محصول: 87938