برس موکت و پارچه مادرز 155900

132,000 تومان

  • رای تمیزی کلیه فرش ها، موکت ها و پارچه های بکار رفته در داخل خودرو
  • طراحی منحصر به فرد.
  • جلوگیری از پاره شدن و ساییدگی