خیر جرم گیر رنگ خودرو اسپید مادرز

540,000 تومان

  • ایده آل برای حذف جرم رنگ
  • حذف لکه
  • حذف شیره درخت
  • حذف گرده رنگ
  • به کارگیری تا 60 خودرو
  • اجرای حرفه ای واکس
MOTHERS 17240 SPEED CLAY2.0
خیر جرم گیر رنگ خودرو اسپید مادرز

540,000 تومان