اسپري قیر پاک کن مپرا

54,000 تومان 49,000 تومان

  • مناسب برای پاک کردن قیر، روغن و لکه های قوی از روی رنگ و کروم
  • پاک کننده اثرات چسبنده و گل و لای از روی بچه گلگیر
  • دارای عملکردی سریع