پولیش مخصوص آفتاب سوختگی مرحله 2 مگوایرز

مگوایرز

550,000 تومان 500,000 تومان

  • حداکثر انعکاس و براقیت
  • حذف علائم هولوگرام
  •  از بردن ماتی رنگ
  • ترمیم آفتاب سوختگی رنگ
  • مخصوص رنگهای تیره
پولیش مخصوص آفتاب سوختگی مرحله 2 مگوایرز
پولیش مخصوص آفتاب سوختگی مرحله 2 مگوایرز

550,000 تومان 500,000 تومان