پولیش اسکراچ خشگیر قوي مپرا

55,000 تومان 49,000 تومان

پولیش اسکراچ مپرا
از بین برنده خش های ریز با استفاده از میکروساینده ها از سطح رنگ بدون ماتی رنگ و قابل استفاده بر روی تمامی رنگ ها