دستگاه پولیش روپس™RUPES اوربیتال با مدار ۲۱ mm

  • طراحی ظریف و زیبا
  • عملکرد دو کاره
  • کنترل سرعت الکترونیکی
  • بدون لرزش