پولیش H7.01 زبر کوکمی

  • حذف خط و خش
  • بدون روغن
  • فاقد سیلیکون
  • حذف برجستگی رنگ