مایع تمیزکننده انژکتور و کاربراتور مدل CARZ تاپ وان

87,000 تومان

  • ویژگی ها
  • فزایش توان و شتاب موتور
  • عمل کرد مطلوب موتور
  • کاهش گازهای آلوده خروجی از اگزوز
  • بهبود مکانیزم کاربراتور
اسپري انژکتور شور 10140 TOP 1
مایع تمیزکننده انژکتور و کاربراتور مدل CARZ تاپ وان

87,000 تومان