دستگاه پولیش میله روپس مدل RUPES LK900E STD

  • LK900E میله

    با پیوستن به خانواده ابزارهای BIGFOOT و ایجاد فاصله بین پولیشورهای چرخشی و چرخشی رایگان چرخ ، میل تعادل قدرت ، ارگونومی و توانایی را برای اپراتورهایی که هوس می کنند راه حل محور دنده را فراهم می کند. BIGFOOT Mille با داشتن مجموعه ای گسترده از ویژگی های جدید ، نوآورانه و همچنین یک حرکت چرخشی انقلابی در جهت عقربه های ساعت ، در یک بسته ارگونومیک طراحی شده با راحتی اپراتور و کارایی در ذهن ، نقص قدرتمند ، تطبیق پذیری و عملکرد مداوم را ارائه می دهد.