بتونه سنگی آرکو

  • خاصیت انعطاف پذیری
  • خشک شدن سریع
  • پرکنندگی خوب
  • سنباده خوری عالی