پد پولیش مايکروفايبر نرم دستگاه روپس 75 میلی متر

$281,000.00 $270,000.00

  • پدهای مخصوص جلا دادن
  • نرم به رنگ زرد
  • صیقل دادن همه لاک ها
  • کاهشدر مدت زمان
  • رنگ را نمی سوزانید و هیچ علامت چرخشی باقی نمی گذارد!