پد فوم پولیش D-A براق کننده روپس سایز 21

  • سلول تشکل دهنده میکرو سایش
  • با دوام تر از سری قبلی
  • برای نقایص بسیار ظریف
  • مناسب برای اکثر سیستم های رنگ خودرو
  • توانایی اتمام براقیت بسیار
  • عملیات پولیش در یک مرحله