پد فوم پولیش D-A FINE روپس سایز 15

  • عملکرد بالا
  • برطرف شدن نقص و قابلیت براقیت
  • برای رفع نقص متوسط ​​تا ریز
  • پد مرحله پایانی