دستگاه تفنگ فوم پاش ترتل واکس

  • سبک و کارایی آسان
  • مخزن سبک
  • نصب بروی تمامی لانسها
  • بدون دخالت