خشک کن مادون قرمز KRAUSS SPEED DRY 600AX

  • قرار دادن دقیق کانون توجه به لطف محفظه لامپ چرخان و چرخان 360 درجه
  • ساخت آلومینیوم پایدار با بازوی هیدرولیک
  • غلتک های بلبرینگ با ترمزهای قفل کننده
  • تنظیم الکترونیکی تایمر و قدرت گرمایش
  • نورافکن ها را می توان به صورت جداگانه / دوتایی روشن کرد
  • عملکرد پیش گرم (“نبض”) و خشک کن (“روال”)