نمایش دادن همه 7 نتیجه

دستگاه پرداخت . ماشین های پرداخت کننده با توجه به پیشرفت کارهایی که توسط حرکت پولیش تقویت می شوند ،
در واقع تقریباً مشابه دستگاه های لاپینگ هستند . … دستگاه های بسته بندی و پولیش در جدول 6.3 طبقه بندی شده اند. 
با داشتن موتور به عنوان منبع انرژی آنها ، اکثر قطعه ها و ابزارها توسط انقلاب حرکت می کنند.