نمایش دادن همه 4 نتیجه

3M IRAN


3M

چگونه علم می تواند جهان را تغییر دهد؟
حمل نیروی بیشتر به افراد بیشتری که خطوط برق کمتری دارند. به تولید کنندگان کمک می کند تا با فرآیندهای لاغر ، درآمد کمتری کسب کنند. اتوماسیون داده های مراقبت های بهداشتی بنابراین افراد مناسب اطلاعات صحیحی برای اقدام به دست می آورند. اینها برخی از روشهایی است که ما در جهت پشتیبانی از جوامع قوی تر و توسعه پایدار در سراسر جهان تلاش می کنیم. ما چالش های جهان را به وضوح می بینیم ، و افرادی را که جرات حل آنها را دارند متحد می کند. ما با هدف نوآوری می کنیم و هر روز از علم استفاده می کنیم تا تأثیر واقعی در هر زندگی در سراسر جهان ایجاد کنیم.