نمایش دادن همه 3 نتیجه

&nbsp

SIGAUS aceite.jpg
By SIGAUS – www.sigaus.es, CC BY-SA 4.0, Link

;

روغن موتور ، روغن موتور یا روان کننده موتور هر یک از انواع مختلفی است

که شامل روغنهای اساسی با مواد افزودنی مختلف ،

به ویژه افزودنی ضد لباس علاوه بر مواد شوینده ،

پراکندگی و برای روغنهای چند درجه ای ،

باعث بهبود شاخص ویسکوزیته می شود . روغن موتور برای استفاده روانکاری از موتورهای احتراق داخلی . عملکرد اصلی روغن موتور کاهش اصطکاک و سایش در قسمتهای متحرک و تمیز کردن موتور از لجن است