نمایش یک نتیجه

  • پولیش

  • پولیش (انگلیسی: Polish) اصطلاحی است که برای طیف وسیعی از فرایندهای طراحی شده به منظور حذف یا جابجایی نقایص سطحی و افزایش براق شدن سطوح مختلف به کار می رود.
  • به عنوان مثال پس از ساخت، تعمیر و رنگ برخی مصنوعات فلزی یا چوبی، می توان با استفاده از پولیش کاری سطح را زیباتر و و براق تر کرد.
  • پولیش از جمله کارهای ترمیمی می باشد.
  • از موارد کاربردی پولیش کاری می توان به پولیش سطحی فلزات، پولیش بدنه خودرو یا از نوع انسانی آن به پولیش ناخن اشاره کرد.
حراج!
5,500,000 تومان 5,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
1,600,000 تومان

ابزار و تجهیزات دیتیلینگ

پيشبند پوليش کاري روپز

371,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,876,500 تومان 2,588,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
296,000 تومان
1,425,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
865,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
648,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و تجهیزات دیتیلینگ

اسفنج پد واکس بدنه خودرو فلکس

283,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
250,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و تجهیزات دیتیلینگ

کیت خمیر کلی هامبر

220,000 تومان
جدید
در انبار موجود نمی باشد
680,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
550,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
220,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
630,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
1,550,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
780,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
615,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
630,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
670,000 تومان
323,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
620,000 تومان
قیمت ویژه
در انبار موجود نمی باشد
544,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
544,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
550,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
440,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
670,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
415,000 تومان
قیمت ویژه
در انبار موجود نمی باشد
210,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
275,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
480,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
480,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
470,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
195,000 تومان
805,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
1,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
180,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
890,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
160,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
180,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
180,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
180,000 تومان

پولیش خودرو

پولیش زبر منزرنا 400

600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
180,000 تومان
حراج!
قیمت ویژه
660,000 تومان 560,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
860,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
820,000 تومان
450,000 تومان
قیمت ویژه
79,000 تومان

ابزار و تجهیزات دیتیلینگ

اسفنج فلز گوي شکل MOTHERS 5141

550,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
530,000 تومان
تخفیف ویژه
در انبار موجود نمی باشد
858,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
750,000 تومان
قیمت ویژه
در انبار موجود نمی باشد
660,000 تومان
قیمت ویژه
جدید
206,000 تومان

ابزار و تجهیزات دیتیلینگ

کيت کامل 7240 خمیر کلی بار مادرز

590,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
158,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
105,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
455,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
1,050,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد