نمایش یک نتیجه

Koch-Chemie

ما به عنوان یکی از معدود توسعه دهندگان و تولیدکنندگان ، به کلیه نوآوری ها در بخش مواد اولیه دسترسی مستقیم داریم. به همین دلیل است که کل دامنه محصولات ما همیشه با آخرین تحولات علمی به روز است. بخش تحقیق و توسعه ما همچنین با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان خودرو در تماس مداوم است. این ما را قادر می سازد نوآوری های محصولات خود را در مورد جدیدترین مواد در ساخت خودرو آزمایش و بهینه سازی کنیم.

موسسات مستقل زیر محصولات ما را برای بسیاری از معیارها آزمایش ، تأیید و تأیید کرده اند:

Daimler AG
- BMW AG
- VW ، Audi AG
- Dekra AG
- موسسه مدیریت آب تجاری
- مرکز حفاظت از محیط زیست