نمایش یک نتیجه

پد پولیش متوسط روپس اوربیتال سایز ۲۱

264000 تومان
  • استفاده. دستگاه LHR21
  • سایز. Ø 150/180 میلی متری
  • پرداخت کننده.  متوسط 
  • رنگ سبز
  • برند. روپس
  • عملکردی برش متوسط
  • کد. 9.BF180J