نمایش یک نتیجه

مایع تمیزکننده انژکتور و کاربراتور مدل CARZ تاپ وان

137000 تومان
  • ویژگی ها
  • فزایش توان و شتاب موتور
  • عمل کرد مطلوب موتور
  • کاهش گازهای آلوده خروجی از اگزوز
  • بهبود مکانیزم کاربراتور