پولیشر اوربیتال مارک سه روپس® سایز 21

داده های تکنیکیLHR 21 MARK III
Ø پشتیبانمیلی متر در150 – 6 “
Ø مدارمیلی متر در21 -13/16 “
قدرتوات500
RPM3000 – 4500
وزنکیلوگرم2،7
تنظیم سرعت
پشتیبان نخ پدM8
طول سیممتر-فوت9 – 29،5