کیت کامل دستگاه پولیش دوآل اکشن میله روپس®

ø پشتیبانمیلی متر در125-5 “/ 150-6”
ø مدارمیلی متر در5-3 / 16 “
قدرتوات900
RPM265-535
وزنکیلوگرم پوند2،80-6،17
تنظیم سرعت
پلاتورلو6 x M4