پد پولیش پوست بره ( زبر ) دستگاه مپرا

مپرا

تومان 332,000

  • بدون پرز
  • الیاف طبیعی
  • از بین بردن اثرات سوختگی
  • حذف خراش های عمیق
  • بالاترین سایندگی