پد زبر wool روپس مخصوص دستگاه اوربیتال سایز 21

تومان 475,000 تومان 440,000

  • حذف نقص حداکثر رنگ
  • برش سریع به رنگ
  • دستگاه پولیش اوربیتال سایز ۲۱
  • دستگاه پولیش دوال اکشن
  • دستگاه پولیش میله