پوشش و محافظت از رنگ سرامیکی ناژول ZR53 اتومبیل نانو

  • Nasiol ZR53 50ml
  • پارچه میکروفیبر 2 قطعه
  • پد های انعقادی 10 عدد
  • دستکش های محافظ 2 عدد
  • کتابچه راهنمای برنامه چند زبانه