نمایش یک نتیجه

شرکت MA-FRA

مفرا- دیتیلینگ خودرو و محصولات شستشوی ماشین
با پنجاه سال موفقیت و رشد چشمگیر ، ما با داشتن ایده ها و راه حل های اصلی ، پیش بینی روندها و دستورالعمل ها ، به عنوان رهبر یک بازار در حال گسترش سریع محکم شده ایم. یک رهبر بلامنازع در هر بخش از صنعت: سازمانی ، پژوهشی ، بهره وری ، تجاری. از سال 1965 ، MA-FRA همیشه در کنار مشتریان بوده و به احترام کامل به آنها کمک می کند تا هر مشکلی را که ممکن است از روز به روز به وجود بیاید ، هم برای کاربران عادی و هم برای متخصصین شستشو و نظافت برطرف کنیم. برای محیط زیست