محصولات پروسل ‎Prosol در زمینه لاک، رنگ اسپری، رنگ خودرو – رنگ صنعتی – رنگ ساختمانی و لوازم جانبی از سال 1949 در المان در حال فعالیت است.

Showing all 2 results

اسپری رنگ مشکی ضد حرارت پروسل Anti-caloric Black

اسپری رنگ مشکی مقاوم در برابر حرارت Prosol 400ml اسپری رنگ مشکی ضد حرارت پروسل Anti-caloric Black . رنگ مخصوص

اسپری رنگ نقره ای ضد حرارت پروسل Anti-caloric silver

اسپری رنگ نقره ای مقاوم در برابر حرارت Prosol 400ml اسپری رنگ نقره ای ضد حرارت پروسل Anti-caloric silver .