خرید محصولات مراقبت از خودرو میپا – Mipa

برای دستیابی به یک موقعیت بین المللی مهم در بازار ، MIPA SE از آن زمان به طور مداوم در حال گسترش ساختارهای خود بوده و آنها را تقویت می کند. گروه این شرکت تاکنون هشت سایت تولید دارد و می تواند طیف وسیعی از رنگهای مرطوب را پوشش دهد.

میپا

Showing all 2 results

کیت نانو سرامیک ۹H بدنه خودرو میپا

کیت نانو سرامیک 9H بدنه خودرو میپا Mipa Mipa ProTect Ultra 9H  یک محافظ بلند مدت نانوی سطحی برای سطوح رنگی

پولیش نرم میپا مدل ONE-STEP حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر

پولیش نرم میپا مدل ONE-STEP حجم 1000 میلی لیتر پولیش نرم میپا مدل ONE-STEP حجم 1000 میلی لیتر، یکی از